Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Nāc gavilēt! Nāc gavilēt!
Nāc gavilēt!
LVEN
SvētkiAktuāliDalībniekiRīkotājiBildesAtbalstītāji
Piektdiena, 03.decembris
Gaviļnieki: Evija, Raita, Jogita

Vai Tu jau sazinājies ar saviem jaunajiem draugiem?
Jā, jau aizsūtīju e-pastu/vēstuli (57%)
Jā, sazvanījāmies (21%)
Jā, nosūtīju kopīgās svētku bildes (22%)
Gaidām nākamos!
3525093
Izpilddirekcija Pasākumu radošo grupu koordinatori Mākslinieciskā padome Rīcības komiteja
 

Izglītības un zinātnes ministrija
www.izm.gov.lv

Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs
www.vjic.gov.lv

IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
izpilddirekcija un darba grupas

Izpilddirektore Agra Bērziņa 7228987
Izpilddirektores vietniece mākslinieciskajos jautājumos Inga Cipe 7204144
Koru koncertu darba grupa Rita Platpere 7204644
Pūtēju orķestru darba grupa Egils Šķetris 7204644
Tautas mūzikas koncerta darba grupa Gunārs Jākobsons 7204644
Deju koncerta lieluzveduma „Ritums” darba grupa Zanda Mūrniece 7226458
Deju koncertuzveduma „Spēlēju, dancoju” darba grupa Ilze Mažāne 7226458
Mūsdienu deju svētku programmas darba grupa Edīte Ābeltiņa 6599335
Svētku atklāšanas darba grupa Inga Cipe 7204144
Doma laukuma radošo dienu darba grupa Dzintra Zelcere 7229087
Vizuālās mākslas programmu darba grupa Dagnija Ramane 7226458
Teātra programmudarba grupa Kārlis Lišmanis 7229087
Amatu dienas darba grupa Dzintra Zelcere 7229087
Mūzikas dienas darba grupa Egils Šķetris 7204644
Svētku sarīkojumu darba grupa Astra Aukšmuksta 7228049
Svētku dalībnieku gājiena darba grupa Kārlis Lišmanis 7229087
Apbalvošanas sarīkojumu darba grupa Mudīte Kalniņa
Ilze Zalpētere
7204231
7226522
Folkloras kopu koncertu darba grupa Ernests Spīčs
Māra Mellēna
7222976
Akcijas “Svētki atnāk ciemos”, piemiņas pasākumu
un „ielu” koncertu darba grupa
Dzintra Zelcere
Inese Liepiņa
7229087
7204525
Svētku izvērtējuma konferences darba grupa Inga Cipe 7204144
Pasākuma “Mana dziesma” bērniem un jauniešiem
ar speciālām vajadzībām darba grupa
Dzintra Zelcere 7229087
Izpilddirektores vietniece organizatoriskajos jautājumos Iveta Murāne 7204640
Svētku reklāmas, sponsoru piesaistes darba grupa Didzis Kauliņš 7226522
Sabiedrisko attiecību koordinatori Inta Šoriņa 7226522
Mediju menedžeris Mudīte Krūmiņa  
Drukas darbu koordinatore Veronika Rožinska 7226522
Biroja administratore Santa Pētersone 7226522
ID karšu koordinators Ernests Ronis 7226522
Grafiskā dizaina māksliniece Ingrīda Pičukāne  
Svētku dalībnieku nodrošinājuma darba grupa Evija Pelša 7228049
Svētku simbolikas u.c. materiālu sagatavošanas un sadales
darba grupa
Skaidrīte Čerņecova 7204206
Ārvalstu viesu uzņemšanas darba grupa Ināra Roziņa 7204640
Transporta kustības un drošības jautājumu koordinācijas
darba grupa
Jānis Rage–Raģis 7228987
Dalībnieku izmitināšanas, ēdināšanas un drošības
jautājumu koordinācijas darba grupa
Astra Aukšmuksta
Daiga Kubliņa
7228049
7228987
Administratīvās un saimnieciskās darbības darba grupa Skaidrīte Čerņecova 7204206
Juridisko jautājumu risināšanas un saskaņošanas darba grupa Artūrs Romāns  7223965
Finanšu darba grupa Ināra Karpova 7226326
Koncertu biļešu, ielūgumu, programmu pasūījumu
un izplatīšanas darba grupa
Evija Pelša 7228049
Svētku norišu vietu noformējuma darba grupa Konstantīns Haldins 7228987
Sekretariāta vadītāja Līga Karole 7228987

Izglītības un zinātnes ministrijas Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs
Adrese: Strūgu iela 4, Rīga, LV-1003

Agra Bērziņa
IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku izpilddirektore
Tālr: 7228987, fakss: 7226535
E-pasts: agra.berzina@vjic.gov.lv www.vjic.gov.lv

Līga Karole
Vecākā lietvede - sekretāre
Tālr. 7228987; fakss: 7226535
E-pasts: pasts@vjic.gov.lv

Mājas lapa veidota un uzturēta ar LATNET atbalstu
Dizains: Ingrīda Pičukāne

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts jaunatnes iniciatīvu centru obligāta
Copyright © Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki / Izstrādāts LATNET 2005-02-28
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Strūgu iela 4, Rīga, LV – 1003
Tālrunis 7228987, fakss 7226535