Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Nāc gavilēt! Nāc gavilēt!
Nāc gavilēt!
LVEN
SvētkiAktuāliDalībniekiRīkotājiBildesAtbalstītāji
Ceturtdiena, 05.augusts
Gaviļnieki: Osvalds Arvils

Vai Tu jau sazinājies ar saviem jaunajiem draugiem?
Jā, jau aizsūtīju e-pastu/vēstuli (57%)
Jā, sazvanījāmies (21%)
Jā, nosūtīju kopīgās svētku bildes (22%)
Gaidām nākamos!
3477931
Svētku laureāti Dalībnieku saraksts Rajona koordiatoru saraksts Kartes Kā mēs gatavojāmies

 

Skates

Koriem
Tautas deju kolektīviem
Pūtēju orķestriem
Mūsdienu deju kolektīviem
Profesionālās izglītības iestāžu kolektīviem
Folkloras kopām
Mazajiem mūzikas kolektīviem
Mākslas projekta "Dažādā pasaule" dalībniekiem
Teātru kolektīviem

 

Mākslinieciskās padomes apstiprināts dalībnieku saraksts - lejupielādēt

Skašu grafiki:
ID kartes

Latvijas Krājbankas vēstule svētku dalībniekiem
Latvijas Krājbankas vēstule svētku kolektīvu vadītājiem

Dalibnieku ID karšu saņemšanas vieta

Tipogrāfiski iespiesto dalībnieku anketu saņemšanas vietas:


Ja dalībnieks līdz svētkiem nav aktivizējis ID karti par norēķinu karti, bet vēlas to izdarīt, tad līdz 30. novembrim jāvēršas jebkurā Latvijas Krājbankas filiālē (dalībniekiem no 16 gadu vecuma). Ja dalībniekam ir mazāk nekā 16 gadi, tad viņam ID karti kā maksājumu karti aktivizēt var tikai kāds no vecākiem, atverot Latvijas Krājbankā maksājumu kontu vai piesaistot bērna karti Latvijas Krājbankā jau esošajam kontam.

Latvijas Krājbankas diennakts telefons ID kartes nozaudēšanas gadījumā – 7092828.

Kontakttālrunis norēķinu karšu jautājumos Latvijas Krājbankā:  7092826.


Lai sagatavotu informāciju IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku dalībnieku ID (identifikācijas) kartēm:
 1. Katram dalībniekam jāaizpilda anketa
  1. dalībnieku anketas būs pieejamas izdrukātā veidā Latvijas Krājbankas filiālēs no 5. maija, sīkāka informācija drīzumā tiks publicēta www.nacgavilet.lv;
  2. dalībnieku anketas nedrīkst kopēt, drukāt vai kā savādāk pašrocīgi pavairot;
  3. anketas, kuras bija jānodod 15. aprīlī tiks pieņemtas arī pašu drukātā formā;
  4. Uzmanību! ID maksājumu karšu formas tiks apstrādātas automātiski. Lūdzam anketas aizpildīt rūpīgi, ar melnu vai tumši zilu lodīšu pildspalvu, labojumi nedrīkst būt. Rakstīt tikai ar LIELAJIEM DRUKĀTAJIEM BURTIEM!
  5. fotogrāfijas krāsai nav nozīmes, jo uz kartes tās būs redzamas melnbaltas;
  6. ļoti svarīgs ir pareizs FOTOGRĀFIJAS IZMĒRS - tikai 3,5 x 4,5 cm;
  7. fotogrāfija jāielīmē precīzi tai norādītajā vietā.
  8. Lūdzu neņemt vērā Dalībnieku datu savākšanas instrukciju, kas tika izdalīta 23. februārī koordinatoru sanāksmē.
  9. Anketas, kuras tika izdalītas 16. martā, nesatur informāciju par norēķinu kartēm un aizpildītas pirms 30. marta arī tiks pieņemtas ID kartes izstrādei, taču, lai to izmantotu kā norēķinu karti, rikoties sekojot punktiem 3.11. un 3.12.
 2. Jāsagatavo datordokumentu - excel fails
  fails (mapīte), kas jāiesūta VJIC, ir speciāli sagatavots, lai ID maksājumu karšu izgatavotāji to var apstrādāt un lai kolektīvu vadītājiem būtu vienkāršāk:
  1. precīzi aizpildīt dotos datus;
  2. jāizmanto TIKAI ŠIS FAILS, pārsūtot elektroniski dalībnieku kolektīvu vadītājiem;
  3. Uzmanību! informācijas apstrādei netiks pieņemti pašu veidoti excel faili.
   Datordokumenta aizpildes ieteikumi
  4. kolektīva nosaukums ir jāsaīsina līdz 18 simboliem. Ja kolektīva nosaukumā ir ietverti vispārpieņemti nosaukumi, to rekomendējamie saīsinājumi ir:
   TDA - tautas deju ansamblis
   TDK - tautas deju kolektīvs
   MDK mūsdienu deju kolektīvs
   FK - folkloras kopa
   ST - skolu teātris
   VM - vizuālā māksla
   KA - koklētāju ansamblis
   5.-9.kl. koris - 5/9 klases
   PO - pūtēju orķestris
   SO - simfoniskais orķestris
   JK - jauktais koris
   ZK - zēnu koris
   MK - meiteņu koris
   u.t.t.
  5. Katram dalībniekam jāaizpilda tikai viena anketa un jāatrodas tikai vienā kolektīva sarakstā.
 3. Iesniegšana
  1. kolektīva dalībnieka anketas ar izdrukātu datordokumentu ievietot A4 formāta aploksnē. Uz aploksnes norāda kolektīva vadītāja vārds, uzvārds, koordinātes un pilns kolektīva nosaukums;
  2. aploksnē jāpievieno datordokuments, ierakstīts disketē vai kompaktdiskā;
  3. pārbaudītas un pilnīgi aizpildītas anketas, kas atbilst kolektīva dalībnieku skaitam un datordokumenta dalībnieku skaitam, iesniedz rajona /pilsētas koordinators vai tā pilnvarotā persona pret parakstu.
  4. dalībnieku anketas jāiesniedz Valsts jaunatnes iniciatīvu centrā Rīgā, Strūgu ielā 4. Aploksnes nelocīt!
  5. datu iesniegšanas termiņi:
   Nr Dalībnieki Skašu rezultāti Datu iesniegšanas termiņš
   1. Tautas mūzikas koncerta dalībnieki   15.aprīlis
   2. Spēlēju, Dancoju dalībnieki   15.aprīlis
   3. Simfoniskais orķestris   15.aprīlis
   4. Pūtēju orķestri   15.aprīlis
   5. Mūsdienu deju projekta dalībnieki   15.aprīlis
   6. Teātra aktieri 4. aprīlis 13.maijs
   7. Amatnieki 29. aprīlis 13.maijs
   8. Folkloras kopu dalībnieki 2. maijs 13.maijs
   9. Ritums/ tautas deju dejotāji 2. maijs 13.maijs un 18.maijs
   10. Vizuālā māksla 10. maijs 30. maijs
   11. Koristi (Noslēguma koncerts,
   Garīgās mūzikas koncerts)
   26. maijs 30.maijs līdz 12.jūnijs

  6. Katram dalībniekam ID kartes izgatavošanai ir nepieciešams aizpildīt Dalībnieka anketu, kuru jāapstiprina ar parakstu:
   1. dalībnieki vecumā no 16 gadiem personīgi, ar savu parakstu apliecina anketā norādīto datu pareizību un personas datu izmantošanas atļauju ID kartes izgatavošanai;
   2. dalībnieki vecumā līdz 16 gadiem nodrošina, sava vecāka Dalībnieka anketas parakstīšanu apliecinot anketā norādīto datu pareizību un personas datu izmantošanas atļauju ID kartes izgatavošanai;
  7. Katram svētku dalībniekam ir iespēja savu ID karti bez maksas saņemt kā norēķinu karti, tādejādi padarot ērtāku un drošāku pirkumu iegādes procesu ne tikai svētku laikā, bet arī ikdienā.
  8. Dalībnieki, kuri vēlas automātiski ID karti saņemt kā Maestro norēķinu karti veic atzīmi dalībnieka anketā speciāli paredzētajā vietā ("jā"):
   1. pilngadīgā persona (no 18 gadiem) un nepilngadīgā persona vecumā no 16 līdz 18 gadiem, kura iesniedzot dokumentus var pierādīt, ka strādā vai mācās mācību iestādē un saņem stipendiju - aizpilda dalībnieka anketas pirmajā sadaļā prasīto informāciju un personīgi parakstās;
   2. nepilngadīgā persona vecumā no 16 līdz 18 gadiem, kura iesniedzot dokumentus nevar pierādīt, ka strādā vai mācās mācību iestādē un saņem stipendiju, nodrošina, ka vecāki aizpilda dalībnieka anketas otrajā sadaļā prasīto informāciju un personīgi parakstās;
   3. nepilngadīgā persona vecumā līdz 16 gadiem, nodrošina, ka vecāki aizpilda dalībnieka anketas trešajā sadaļā prasīto informāciju un personīgi parakstās;
  9. Dalībnieki, kuri anketas aizpildīs līdz 2005. gada 1. jūnijam, laika periodā no 2005. gada 1. jūnija līdz 2005. gada 20. jūnijam saņems to ierodoties Krājbankas klientu apkalpošanas centrā. Klientu apkalpošanas centrs, kurā varēs saņemt savu ID karti, tiks paziņots Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku interneta mājas lapā www.nacgavilet.lv, a/s "Latvijas Krājbankas" interneta mājas lapā www.Krajbanka.lv, kā arī kolektīvu vadītājiem līdz 2005. gada 31. maijam.
  10. Dalībnieki, kuri nevēlas savu ID karti papildus lietot kā Maestro norēķinu karti veic atzīmi dalībnieka anketā speciāli paredzētajā vietā ("nē")un ID karti saņems ierodoties Rīgā, sākot no 2005. gada 27. jūnija. Šīs dalībnieku ID kartes būs paredzētas tikai dalībnieka identificēšanai un kalpos kā ieejas karte uz attiecīgajiem svētku pasākumiem, tās nevarēs lietot pirkumu iegādei vai skaidras naudas saņemšanai bankas automātos.
  11. Dalībnieki, kuri ir vecāki par 16 gadiem un līdz svētku sākumam vēlēsies savas ID kartes pārveidot par bankas norēķinu kartēm, bet iepriekš nebūs to dalībnieku anketā norādījuši, varēs to izdarīt ar pasi ierodoties Krājbankas klientu apkalpošanā centrā. Krājbankas klientu apkalpošanas centrs, kurā varēs pārveidot ID karti uz norēķinu karti tiks paziņots Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku interneta mājas lapā www.nacgavilet.lv, a/s "Latvijas Krājbankas" interneta mājas lapā www.Krajbanka.lv, kā arī kolektīvu vadītājiem līdz 2005. gada 31. maijam.
  12. Dalībnieki, kuri ir jaunāki par 16 gadiem un līdz svētku sākumam vēlēsies savas ID kartes pārveidot par bankas norēķinu kartēm, bet iepriekš nebūs to dalībnieku anketā norādījuši, varēs to izdarīt ierodoties kopā ar savu vecāku Krājbankas klientu apkalpošanas centrā, līdzi ņemot vecāka pasi. Krājbankas klientu apkalpošanas centrs, kurā varēs pārveidot ID karti uz norēķinu karti tiks paziņots Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku interneta mājas lapā www.nacgavilet.lv, a/s "Latvijas Krājbankas" interneta mājas lapā www.Krajbanka.lv, kā arī kolektīvu vadītājiem līdz 2005. gada 31. maijam.

  Kontakttālrunis norēķinu karšu jautājumos Latvijas Krājbankā:  7092826


  Pielikums:
  Dalībnieku dati (Excel fails)

   
  Mēģinājuma grafiks

  Mēģinājuma grafiks lejupielādēt

  Deju lielkoncerts "Ritums"

  Pūtēju orķestru mēģinājuma grafiks lejupielādēt

  Tautas mūzikas koncerta dalībnieku mēģinājuma grafiks lejupielādēt

  Teātra dienas Doma laukumā koncerta mēģinājumi lejupielādēt
  IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku
  dalībnieku ID karšu priekšrocības:

  1. ID kartes var būt arī maksājumu kartes (ja dalībnieks, aizpildot anketu, ir norādījis šādu vēlmi);
  2. iespēja bez maksas apmeklēt šādus IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumus:
   1. 28.06. 10:00 Pūtēju orķestru finālskati Lielajā ģildē;
   2. 29.06. 9:00 Zēnu, 5.-9. klašu un jaukto koru konkursu finālus Rīgas Latviešu biedrības namā un Rīgas Valsts 1.ģimnāzijā;
   3. 29.06. 12:00 Folkloras svētkus "Pēterdiena Brīvdabas muzejā";
   4. 29.06. 22:00 Svētku atklāšanas pasākumu 11. Novembra krastmalā;
   5. 02.07. 11:00 Svētku noslēguma koncerta ģenerālmēģinājumu Mežaparka Lielajā estrādē (stāvvietas);
   6. 02.07. 22:00 Svētku dalībnieku - kolektīvu vadītāju un pedagogu apbalvošanu Rīgas Latviešu biedrības namā;
   7. 03.07. 20:30 Svētku noslēguma koncertu Mežaparka Lielajā estrādē (stāvvietas); 
  3. no 27. jūnija līdz 3. jūlijam braukšana bez maksas sabiedriskajā transportā Rīgā;
  4. no 27. jūnija līdz 15. oktobrim 15 % atlaide rodeļu braucieniem atpūtas parkā "Rāmkalni";
  5. no 27. jūnija līdz 31. jūlijam puscena iegādājoties jauniešu atlaižu kartes "Euro<26";
  6. no 25. jūnija līdz 4. jūlijam kino "Rīga" ar ID karti visi seansi pa 0.50 Ls;
  7. Svētku laikā Rīgas pilsētas robežās (virzienā Tukums līdz stacijai Imanta; virzienā Skulte līdz stacijai Vecāķi; virzienā Jelgava līdz stacijai Tīraine; virzienā Sigulda līdz stacijai Jugla; virzienā Aizkraukle līdz stacijai Dārziņi) braukšana bez maksas, uzrādot konduktoram kontrolierim dalībnieka karti.
  8. Latvijas Studentu vortāla "StudentNet" (www.studentnet.lv) organizētā akcija "Nāc gavilēt muzejā!" - iespēja bez maksas apmeklēt 22 muzejus visā Latvijā ne tikai svētku laikā, bet arī pēc tam. Muzeju saraksts
  9. No 27. jūnija līdz 3. jūlijam Rīgas Zooloģiskā dārza apmeklējums bez maksas.

   
  Biļetes

  Biļetes ir iespējams iegādāties visās „Biļešu servisa” kasēs. Rīgā tās var meklēt Rīgas Kongresu namā, u/v Centrs, t/p Alfa, t/c Spice, t/c Origo, t/c Domina, t/c Juglas centrs, universālveikalā Stockmann Rīga, t/c Elkor centrs, SIC Ķīpsala, t/a Kolumbs juniors, Starptautiskajā lidosta Rīga, kā arī Rīgā esošajās degvielas uzpildes stacijās STATOIL. Biļetes uz svētku pasākumiem iespējams iegādāties arī citur Latvijā- Ventspilī Olimpiskajā centrā Ventspils un t/c Tobago, Jelgavā t/c Vivo centrs un Smiltenē t/c Centrs.


  Otrdiena, 28. jūnijs

  11.00

  Piemiņas pasākumi Mākslinieku atdusas vietas Bez maksas

  14.00

  Piemiņas brīdis Dziesmu svētku parks Bez maksas

  16.00

  Deju koncertuzvedums „Spēlēju, dancoju” Izstāžu centrs „Ķīpsala” 2, 4, 6, 8 lati

  19.00

  Deju koncertuzvedums „Spēlēju, dancoju” Izstāžu centrs „Ķīpsala” 3, 5, 7, 12, 15 lati

  Trešdiena, 29.jūnijs

  11.00

  Folkloras svētki “Pēterdiena Brīvdabas muzejā” Etnogrāfiskais brīvdabas muzejs 0.5, 1 lats

  12.00

  Vizuālās mākslas izstādes atklāšana Latvijas Dzelzceļa vēstures muzejs Bez maksas

  15.00

  Deju koncertuzvedums „Spēlēju, dancoju” Izstāžu centrs „Ķīpsala” 2, 4, 6, 8 lati

  18.00

  Deju koncertuzvedums „Spēlēju, dancoju” Izstāžu centrs „Ķīpsala” 3, 5, 7, 12, 15 lati

  Ceturtdiena, 30. jūnijs

  19.00

  Tautas mūzikas kolektīvu koncerts Rīgas Latviešu biedrības nams Bez maksas

  19.00

  Deju koncertuzvedums „Spēlēju, dancoju” Izstāžu centrs „Ķīpsala” 3, 5, 7, 12, 15 lati

  20.00

  Bērnu simfoniskā orķestra koncerts Lielā Ģilde 2 lati

  21.00

  Garīgās kora mūzikas koncerts Doma dārzs 5 lati

  Piektdiena, 1. jūlijs
  Amatu diena Doma laukums Bez maksas

  17.00

  Pūtēju orķestru defilē programma Brīvības pieminekļa laukums Bez maksas

  18.00

  Dziedošo un dejojošo amatnieku lielkoncerts Doma laukums Bez maksas

  20.00

  Pūtēju orķestru – vieskolektīvu koncerts Lielā Ģilde 2 lati

  Sestdiena, 2. jūlijs

  10.30

  Teātru un vizuālās mākslas programmu koncerts Doma laukums Bez maksas

  11.00

  Deju lielkoncerts „Ritums” Skonto stadions 2, 3, 5, 8, 10 lati

  12.00

  Folkloras kopu svētki Dainu kalnā Turaida, Dainu kalns Bez maksas

  13.00

  Mūsdienu deju koncerts Rīgas Kongresu nams 2, 3 lati

  14.00

  Bērnu simfoniskā orķestra koncerts Doma laukums Bez maksas

  18.00

  Pūtēju orķestru koncerts Doma laukums Bez maksas

  18.00

  Deju lielkoncerts „Ritums” Skonto stadions 2, 3, 5, 8, 10 lati

  19.00

  Mūsdienu deju koncerts Rīgas Kongresu nams 2, 3 lati

  22.00

  Teātra mūzikas koncerts Doma laukums Bez maksas

  Svētdiena, 3. jūlijs

  9.30

  Svētku dalībnieku gājiens

  16.00

  Deju lielkoncerts “Ritums” Skonto stadions 2, 3, 5, 8, 10 lati

  20.30

  Svētku noslēguma koncerts
  (Biļetes varēs iegādāties pirms
  koncerta pie Mežaparka Lielās estrādes)
  Mežaparka Lielā estrāde 2, 4, 7, 10, 15 lati
  * Pirmsskolas vecuma bērniem ieejas bez maksas


  IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu zāles plāni:

  IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētku pasākumu apmeklēšanas iespējas dalībniekiem un publikai

   

   

  Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts jaunatnes iniciatīvu centru obligāta
  Copyright © Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki / Izstrādāts LATNET 2005-02-28
  Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
  Strūgu iela 4, Rīga, LV – 1003
  Tālrunis 7228987, fakss 7226535