Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Nāc gavilēt! Nāc gavilēt!
Nāc gavilēt!
LVEN
SvētkiAktuāliDalībniekiRīkotājiBildesAtbalstītāji
Trešdiena, 05.augusts
Gaviļnieki: Osvalds Arvils

Vai Tu jau sazinājies ar saviem jaunajiem draugiem?
Jā, jau aizsūtīju e-pastu/vēstuli (57%)
Jā, sazvanījāmies (21%)
Jā, nosūtīju kopīgās svētku bildes (22%)
Gaidām nākamos!
3299229
Karstākās ziņas Suvenīri Medijiem Biežāk uzdotie jautājumi

 

Rīdzinieku skanīgās balsis svētku kopkorī nepazudīs

Zane Zajančkauska
Speciāli "Izglītībai un Kultūrai"

Rīgas rajona un Rīgas pilsētas dziedātāji svētku laikā var justies gan lepni, kā jau saimnieki savā pilsētā, gan arī mazliet sapīkuši par to, ka jautrība, kas saistās ar viesošanos citā pilsētā, viņiem iet secen. Savukārt koru skatēs rīdzinieki šogad bija veiksminieku kārtā - tā kā Rīgā žūrija viesojās tikai pašās maija beigās, tad Rīgas kori skatēm varēja gatavoties visilgāk, iespējot arī kādu kaimiņu rajona skati noklausīties.

Šogad skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkos līdzās vispārizglītojošām un mūzikas novirziena skolām piedalīties varēja arī bērnu mūzikas skolu kori, ja vien kora dalībnieki jau nav skolas kora rindās. Tas deva iespēju svētkos piedalīties arī tiem jauniešiem, kuru skolās kori netiek veidoti un kora kultūru kopj tikai mūzikas skolas. Par nevienlīdzīgu konkurenci tāpēc satraukties nav pamata, turklāt skašu rezultāti rāda, ka "parastās" bieži vien savu dziedāt prieku un dziedāt prasmi apliecina pat pārliecinošāk, kā mūzikas skolu vai mūzikas novirziena skolu dziedātāji.

Rīgas rajona dziedātāji žūriju pārsteiguši gan ar labu kvalitāti, gan ar kuplu koru skaitu. Stāsta žūrijas priekšsēdētājs, svētku virsdiriģents Jānis Erenštreits: "Rīgas rajons bija parūpējies, lai šī skate būtu kā svētki gan tiem, kas dzied, gan tiem, kas klausās - skate notika ļoti skanīgā vietā - Siguldas 1. pamatskolā, un organizatori bija ļoti pacentušies, lai viss noritētu veikli un raiti.

Vēlos īpaši uzteikt Ķekavas 5. - 9. klašu kori, kurš skatē izskanēja tiešām krāšņi, šo kori ļoti veiksmīgi sagatavojusi diriģente Inga Lagzdiņa. Noteikti jāpiemin arī Salaspils 1. vidusskolas 5. - 8. klašu meiteņu koris Annas Priedeslaipas vadībā, Siguldas Valsts ģimnāzijas 7. - 9. klašu koris, kuru sagatavojis Jānis Baltiņš, un Brigitas Kalniņas vadītais Baldones vidusskolas jauktais koris. Un jāsaka, ka nebija divu koru, kas līdzinātos viens otram, katrs koris bija ar savu raksturu un skanējuma niansēm - ja Inga Lagzdiņa savu kori veido par ļoti juteklisku instrumentu ar niansētu skanējumu, tad Jāņa Baltiņa vadītajam korim ir vīrišķīgāks, asāks, bet noteikti ne sliktāks skanējums."

Jaukto koru grupā J. Erenštreits izceļ arī Ķekavas vidusskolas jaukto kori Ingas Lagzdiņas vadībā: "Šī skolotāja svētkiem ir teicami sagatavojusi divus koris, un tas ir apbrīnas vērts darbs. Brīnišķīgi strādā arī Brigita Kalniņa - viņas vadītais Baldones vidusskolas jauktais koris izcēlās ar ļoti muzikālu un niansētu priekšnesumu. Es nezinu, kādus pārsteigumus viņi gatavo koru fināla konkursam, bet jau šobrīd varēju just, ka viņas kori ir noskaņoti uz ļoti atsaucīgu muzicēšanu. Atsevišķi ir jāuzteic vīru grupas vokālais skanējums, turklāt, kori vērojot, varēja just, ka tajā nav vienaldzīgo - ir meitenes, kas dzied ar lepni paceltām galvām un ļoti lielu iekšējo pašatdevi, un milzīgu labestību, un ir arī skanīgas vīru rindas, kas neslēpjas aiz meiteņu mugurām. Brigita Kalniņa ir pieskaitāma tiem diriģentiem, kas koncertā netaisa tādus brīnumus, kurus paši koristi nesaprot, tā vietā var skaidri just ļoti rūpīgi izdarītu mājas darbu - mūzika ir izstrādāta līdz sīkākajām niansēm.

Zēnu koru grupā gribētos pieminēt Siguldas 1. pamatskolas zēnu kori un Mārupes vidusskolas zēni kori, kuri skatē rādīja patīkami sniegumu. Kopumā Rīgas rajons dziesmu svētkiem dod pamatīgu artavu kopējā skanējumā gan kvalitatīvi, gan skaitliski."

Par rīdziniekiem vienmēr klīdušas visādas runas - ka viņi ir lepni, pašpārliecināti, bet toties arī skanīgi. J. Erenštreits: "Uz Rīgas pilsētas skatēm devāmies pretrunīgu runu samulsināti - gatavojoties skatēm mēs bijām dzirdējuši skolotāju vaimanas par grūtībām, ko, protams, var saprast, jo repertuāra apjoms ir ievērojams un mūzikas skolotāja darbs nav viegls - es nedomāju, ka ir kāds cits skolotājs, kurš savu veikumu atrāda tik publiski. Bet Rīga tomēr mūs spēja patīkami pārsteigt. Fināla konkursā mēs vēl noteikti redzēsim, kā iemirdzēsies Rīgas Mūzikas internātvidusskolas 5. - 9. klašu koris, kurus ļoti prasmīgi skolojusi Alda Šeļegovska. Ļoti jūtīgs, niansēm bagāts dziedājums bija Intas Godiņas vadītajam Rīgas 6. vidsusskolas 5. - 9. klašu korim "Mirklis"." Arī Rīgas skatēs varēja pārliecināties, ka dalība koru kustībā var ļoti smalkjūtīgi veikt integrācijas lomu. J. Erenštreits; "Tad, kad dziedāja Rīgas Skolēnu pils 5. - 9. klašu koris "Akolāda" Oksanas Čerkasovas vadībā, mēs pat neuzdevām jautājumus, kāda ir viņu dzimtā valoda, viņi kā līdzīgs ar līdzīgu cīnījās un ieguva ļoti augstu punktu skaitu.

Arī Rīgas pilsētā ir skolotāji, kas svētkiem sagatavojuši vairākus korus, tāda ir Margarita Paeglīte, kas sagatavojusi divus korus, un tiešām spožs bija viņas Rīgas 64. vidusskolas 5. - 9. klašu koris, kuram raksturīgs ļoti bagātīgs tembrālais skanējums, īpaši soprāni priecēja ar sulīgu, samtainu, sudrabainu skaņu. Skolu dziesmu svētkiem korus galvenokārt gatavo sievietes, un brīžiem mēs kā lielu brīnumu ieraugām arī kādu vīrieti diriģentu. Pie veiksminiekiem var pieskaitīt Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas 7. - 9. klašu kora prasmīgo vadītāju Aigaru Āboliņu.

Jāpiemin arī Rīgas Rīnūžu vidusskolas 5. - 9. klašu koris, kuru vada Eleonora Daņilova, un Rīgas Franču liceja 5. - 9. klašu kori, kura vadītāja Ināra Freimane ir starp tām skolotājām, kas svētkiem gatavo vairākus korus. Dziesmu svētkiem labi sagatavojies arī Rīgas Angļu ģimnāzijas 6. - 9. klašu koris, kuru diriģē Ilze Bulate, ļoti veiksmīgi startēja Rīgas 47. vidusskolas 5. - 9. klašu koris, kuru vada Antonija Rozenberga un Rīgas Juglas vidusskolas 5. - 9. klašu koris, kura diriģenti ir Iveta Bērziņa un Edgars Vītols. No jaunajām diriģentēm ļoti labu iespaidu atstāja Evijas Milzarājas prasmīgais darbs ar Rīgas 28. vidusskolas 5. - 9. klašu kori. Nenogurstoši strādā arī Iveta Rīsmane, kas arī svētkiem ir sagatavojusi vairāku korus.

Jaukto koru grupā neaizmirstams skanējums bija Rīgas Mūzikas internātvidusskolas jauktajam korim "Vaidelote", kuru sagatavojuši Helēna Lazareviča un Egils Vētra. Kora priekšnesums bija ārkārtīgi impulsīvs, niansēm bagāts un ļoti vitāls. Kā savdabīgs kolektīvs, kura diriģentam Andrejam Mērniekam ir raksturīgs savs, īpašs rokraksts, minams arī Rīgas Mākslinieciskās jaunrades centra "Praktiskās estētikas skolas" jauktais koris "Anima". Ļoti neaizmirstams skanējums un, jāatzīst, mēs pie tā jau esam pieradināti, bija Rīgas Āgenskalna Valsts ģimnāzijas jauktajam korim "Mūžīgais strauts", kurus vada Maija Feldmane un Marija Brazovska, šis koris jau ir kļuvis par kvalitātes zīmi Rīgas koru vidū. Acīmredzot skolā ir tik daudz labi dziedošu jauniešu, ka Āgenskalna Valsts ģimnāzija varēja svētkos startēt ar diviem ļoti labiem jauktajiem koriem.

Ļoti labu iespaidu atstāja arī Rīgas 25. vidusskolas jauktais koris, diriģente Jolanta Zeltiņa, godam savās mājās startēja 2. vidusskolas jauktais koris, kuru sagatavojis Ludis Poselis, un mums bija patīkami, ka arī mūsu kolēģis Eduards Grāvītis rādīja labu piemēru, savā ikdienas darbā sagatavojot teicamu svētku dalībnieku - Rīgas Franču liceja jaukto kori. Atkal jāuzteic arī Iveta Rīsmane, kas skatē rādīja arī ļoti labi sagatvotu Rīgas Valsts 1. ģimnāzijas jaukto kori. Atzīstami, ka Rīgas Ziemeļvalstu ģimnāzijas jauktā kora pieredzējusī diriģente Inga Grante ir pieaicinājusi pavisam jaunu palīgu, vēl Latvijas Mūzikas akadēmijas studentu Mārtiņu Zvīguli, kas, manuprāt, darbojas ļoti veiksmīgi. Labs bija arī Rīgas Angļu ģimnāzijas jauktais koris un pavisam patīkami mūs pārsteidza ilggadējais Rīgas Āgenskalna ģimnāzijas jauktā kora diriģents Kārlis Hammers ar savu skanīgo kori.

D grupā, kas pieļauj arī skolu absolventu piedalīšanos, pārliecinoši izskanēja Elitas Džeriņas sagatavotais Rīgas pilsētas Pļavnieku ģimnāzijas jauktais koris. No zēnu koriem jāpiemin veiksmīgais Rīgas Imantas vidusskolas zēnu koris "Auseklīts", kuru diriģē Ligita Pundure, tāpat arī Rīgas Franču liceja zēnu koris, kuru vada Ināra Freimane, kas ļoti labi sagatavojusi arī otru šīs skolas kori. Un tas, ka skolotājs pārzina visus skolas korus dažādās vecuma grupās, manuprāt, ir ļoti veiksmīgs modelis, jo nestrādājot ar pašiem mazākajiem, no pusaudžiem nevar gaidīt milzīgu ieinteresētību par kordziedāšanu vēlāk." Kopumā Rīgas pilsēta un rajons kopkorī būs nozīmīgs gan skaitliski, gan kvalitatīvi, bet nevar aizmirst, ka kopkorim, pat ja tas ir 15 000 dziedātāju kopkoris būtisks ir katrs dziedātājs un katra dziedātāja varēšana. Koru II kārtas skates ir noslēgušās un finālam izvirzītie 86 kori jau gatavojas fināla konkursam, savukārt pārējos dziedātājus Jānis Erenštreits aicina atkārtot svētku repertuāru un vingrināt balsis, jo svētku gaviles jau tepat aiz stūra.

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts jaunatnes iniciatīvu centru obligāta
Copyright © Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki / Izstrādāts LATNET 2005-02-28
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Strūgu iela 4, Rīga, LV – 1003
Tālrunis 7228987, fakss 7226535