Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Nāc gavilēt! Nāc gavilēt!
Nāc gavilēt!
LVEN
SvētkiAktuāliDalībniekiRīkotājiBildesAtbalstītāji
Trešdiena, 05.augusts
Gaviļnieki: Osvalds Arvils

Vai Tu jau sazinājies ar saviem jaunajiem draugiem?
Jā, jau aizsūtīju e-pastu/vēstuli (57%)
Jā, sazvanījāmies (21%)
Jā, nosūtīju kopīgās svētku bildes (22%)
Gaidām nākamos!
3299191
Karstākās ziņas Suvenīri Medijiem Biežāk uzdotie jautājumi

 

Gavilēs arī bērni ar īpašām vajadzībām

Anita Kalmane,
"Izglītība un Kultūra"

IX Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku laikā netiks aizmirsti arī bērni ar speciālām vajadzībām, cilvēki ar veselības problēmām un citi, kuri dažādu iemeslu dēļ nevarēs vērot svētkus kopā ar visiem.

Tieši šiem jauniešiem tiek rīkota akcija "Svētki atnāk ciemos", kuras laikā dažādi kolektīvi piedalīsies ielu koncertos un pasākumos speciālās izglītības iestādēs, rehabilitācijas centros un slimnīcās. "Emocionālā valoda liek sadzirdēt un sajust svētku prieku arī tiem, kuriem tas ir liegts. Skolu jauniešiem ir iespēja uzzināt, ka līdzās viņiem dzīvo sirsniņās ļoti bagāti bērni, kuri ir gatavi dalīt savu pārdzīvojumu ar ikvienu, kurš izstaro labestību un vieš ticību gaišam redzējumam nākotnē, nedomājot par savu sāpi," par akciju saka Alūksnes rajona Dziesmu un deju svētku koordinatore Astrīda Bētere.

Akcijai "Svētki atnāk ciemos" organizatori aicina atsaukties dažādus mākslinieciskās pašdarbības pulciņus vēl līdz 10. maijam, bet jau tagad, piemēram, no Liepājas rajona ir atsaukušās apmēram 10 rajona skolas. Liepājas rajona Dziesmu un deju svētku koordinatore Silvija Leja skaidro, ka tā ir ne tikai iespēja iepriecināt skatītājus sanatorijās, slimnīcās, speciālajās skolās un pansionātos, bet arī jaunu draugu iegūšana un sadarbības projektu veidošana. Katram kolektīvam ir svarīgi izjust svētku noskaņu un parādīt, ko viņi ir iemācījušies. Vislielāko atsaucību ir izrādījuši Rīgas rajona kolektīvi - šobrīd ir atsaukušies vairāk nekā 25 ansambļi, kori un deju kolektīvi. Rīgas rajona Dziesmu un deju svētku koordinatores Santa Kravale un Aija Āre atzīst, ka visaktīvāk akcijā ir iesaistījies Salaspils novads, atsaukušies arī kolektīvi no Mārupes, Baldones, Ādažiem un Siguldas. "Mūsuprāt, kolektīvu motivācija piedalīties ir pedagogu, bērnu un jauniešu sirds siltums, atvērtība pret pasauli, vēlēšanās savu prieku par dziesmu, dzeju, teātra spēli un deju dalīt ar citiem, prieks uzstāties un iepriecēt citus," viņas saka.

Otra iespēja pievienoties svētku gavilētāju pulkam ir projekts "Mana dziesma" divos posmos. Tas jau kopš 2004. gada novembra risinās iestādēs bērniem un jauniešiem ar speciālām vajadzībām un galvenokārt veltīts radošo spēju atraisīšanai. Projekta ietvaros dažādu skolu vienaudži vienojas kopīgās dziesmās, dejās, spēlēs un rotaļās. "Bērniem patīk uzstāties un saņemt dāvanas. Šiem bērniem svētku nekad nav par daudz," atzīst Daugavpils pilsētas Bērnu un jauniešu centra (BJC) "Jaunība" direktore un Dziesmu un deju svētku koordinatore Aina Jansone. Viņa piebilst, ka radošie kolektīvi nekad neatsakās uzstāties skolās, patversmēs, bērnu namos vai veco ļaužu pansionātos. Pilsētā atrodas trīs speciālās skolas, divas bērnu patversmes un bērnu - invalīdu klubs "Žēlsirdība", un visās šajās skolās ir viesojusies "Mana dziesma".

"Mana dziesma" pirmais posms noslēdzās pirmajā aprīlī. Ar koncertiem dažādās speciālās izglītības iestādēs, rehabilitācijas centros, internātos un bērnu namos klausītājus un skatītājus priecēja dziedātāji un dejotāji, kuri gatavojās IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētkiem. S. Leja informē, ka Liepājas rajonā akciju atbalstīja četras skolas - Aizputes vidusskola, Aizputes pagasta pamatskola, Rudes pamatskola un Sikšņu pamatskola, kuras iepriecināja bērnus Lažas speciālajā internātpamatskolā, Liepājas speciālajā internātpamatskolā un Liepājas bērnu namā. Liepājas BJC metodiķe Marina Vikaine atzīst, ka kolektīvu atsaucība nebija liela, jo aktīvākajiem skolēniem un skolotājiem ir liela mācību slodze. Lai dotos ciemos, tika izstrādātas īpašas koncerta programmas, jo ne vienmēr tās atbilst speciālo izglītības iestāžu nepieciešamībām. Neraugoties uz to, M. Vikaine stāsta, ka jebkuram radošam kolektīvam patīk uzstāties un sevišķi jau dāvāt prieku bērniem ar īpašām vajadzībām, kuri vienmēr ir atsaucīgi un reaģē ar prieku.

A. Bētere atklāj, ka ciemiņus sagaidīja arī Malienas speciālais bērnudārzs "Mazputniņš" - pie viņiem viesojās Alūksnes vidusskolas trešo un ceturto klašu deju kolektīvs ar vadītāju Inetu Lāci, bet šīs pašas vidusskolas 11. b klases deju kolektīvs un skolotāja Ilze Līviņa gādāja gavilēšanas prieku Alsviķu rehabilitācijas centrā. "Tā ir iespēja izdejot iemācīto un līdz ar to saprast, kur uzstājoties kļūdies, lai pēc tam mēģinājumos to labotu, kā arī veidojas uzstāšanās pieredze. Tā ir arī iespēja satikties ar sava vecuma bērniem, īpašās vajadzības nepamanot, jo uzstāšanās brīdī vieniem ir dāvināšanas prieks, bet otriem - dāvinājuma saņemšanas prieks un arī iespēja dzīvot līdzi norisēm, kuras ir ceļā uz lielajiem svētkiem," saka A. Bētere. Viņa atzīst, ka telpu, finansiālo apstākļu un kautrības dēļ kolektīvu atsaucība nav liela, taču, neraugoties uz to, daži kolektīvi spēj sagādāt prieku arī citiem. Arī "Mana dziesma" otrajam posmam jau ir pieteikušies dalībnieki no Alsviķu rehabilitācijas centra un Alūksnes rajona bērnu invalīdu ar īpašām vajadzībām atbalsta centra "Saulstariņi".

Līdz pat jūnija sākumam risinās "Mana dziesma" otrais posms, kura laikā bērni un jaunieši, atceroties kolektīvu viesošanos, paši atraisās, dzied, dejo, zīmē un spēlē teātri savās skolās un centros. Šeit ir iespēja izpausties katra talantam un iespējām! Visos pasākumos viesojas arī kāds no svētku virsvadītājiem un rajona koordinators. Akcijas otrajā posmā Liepājas rajona speciālās internātpamatskolās Lažā un Purmsātos notiek pašu audzēkņu veidoti koncerti un izstādes. Abas speciālās internātpamatskolas aktīvi piedalās arī citos rajonā organizētajos pasākumos, piemēram, skatuves runas konkursā, lietišķās mākslas izstādēs, modes šovā "Dažādā pasaule", mūsdienu deju un aerobikas festivālā un muzikālajā konkursā "DO-RE-MI". No Rīgas rajona akcijā piedalīsies arī bērni un jaunieši no Gaismas speciālās skolas un Carnikavas speciālās skolas. S. Kravale un A. Āre piebilst, ka jau ceturto gadu Carnikavas speciālajā internātskolā tiek rīkots speciālo skolu kustību festivāls "Carnikavas ritmi", kuru vada sabiedrībā populāri cilvēki. Ar katru gadu dalībnieku skaits palielinās - šogad piedalījās jau 17 skolas no dažādām Latvijas pilsētām un rajoniem.

Projekts "Mana dziesma" noslēgsies oktobrī, kad bērni un jaunieši ar īpašām vajadzībām, kuriem tas būs iespējams, Rīgas VEF Kultūrās pilī pulcēsies uz kopīgu festivālu "Mana dziesma", lai dziedātu, dejotu un atskatītos uz vasarā notikušo svētku priekšnesumiem. Jauniešiem, kas piedalās akcijā, ir arī iespēja bez maksas noskatīties vairākus dziesmu un deju svētku koncertu ģenerālmēģinājumus. "Četru gadu laikā kopš iepriekšējiem svētkiem situācija sabiedrībā ir sākusi mainīties, vairāk tiek runāts par cilvēkiem ar īpašām vajadzībām un viņu integrāciju. Integrācijas procesam ir jābūt pārdomātam un prātīgam, bet ne kampaņveida. Tas nav viena gada vai viena pasākuma rezultāts. Ļoti labi, ka Skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētku organizētāji jau otro reizi padomā arī par bērniem ar speciālām vajadzībām," atzīst M. Vikaine.

IX Latvijas skolu jaunatnes Dziesmu un deju svētki aicina nākt kopā visdažādākajiem cilvēkiem, tāpēc īpaši būtiska ir akcija "Svētki atnāk ciemos". Tā būs iespēja nākt gavilēt gan dejotājiem, dziedātājiem un teātra spēlētājiem, kuri nebūs aizņemti pārējos svētku pasākumos un skatēs nebūs guvuši iespēju piedalīties svētkus centrālajos pasākumos, gan arī bērniem un jauniešiem, kuri ikdienu pavada speciālās izglītības iestādēs, dienas aprūpes namos vai rehabilitācijas centros.

 

Informācijas pārpublicēšanas gadījumā atsauce uz Valsts jaunatnes iniciatīvu centru obligāta
Copyright © Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki / Izstrādāts LATNET 2005-02-28
Valsts jaunatnes iniciatīvu centrs, IX Latvijas skolu jaunatnes dziesmu un deju svētki
Strūgu iela 4, Rīga, LV – 1003
Tālrunis 7228987, fakss 7226535